Diagnostyka obrazowa!

  • Badanie USG
  • Badanie RTG

Gdy zalecane jest badanie obrazowe należy pacjenta odpowiednio do niego przygotować. Zalecamy, aby nie podawać posiłku minimum 4 - 5 godzin przed badaniem, dostęp do wody oczywiście pełen.

Każde badanie może się od siebie różnić - z tego powodu zalecamy, aby dopytać szczegółowo na wizycie poprzedzającej badanie. Przy badaniu, ze względu na minimalizowanie stresu pacjenta obecność właściciela jest wskazana.