Leczenie!

Każda wizyta zaczyna się od badania klinicznego oraz od przeprowadzenia wywiadu z właścicielem pacjenta. Na podstawie objawów oraz informacji nam udzielnych decydujemy o postępowaniu. Zawsze kierujemy się dobrem pacjenta i prowadzenie jest dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.